Olipa kerran....

Kaikki sai alkunsa pahvilaatikosta, jonka takana istui pikkuinen tyttö kaupaten mielikuvitusasiakkailleen vaaleanpunaisia, muovisia neilikoita. Rahoina olivat tietenkin paperin läpi jäljennetyt kolikot. Vuosien kuluessa pikkuisesta tytöstä kasvoi nainen ja lapsuuden pahvilaatikko muuttui milloin oikeaksi myyntipöydäksi, milloin työpöydäksi tehtaassa. Niin, naisen henkinen koti on ollut ja tulee aina olemaan tehtaissa. Sellaisissa tehtaissa, joissa on paljon ihmisiä. Naisesta piti tulla "isona" tehtaanjohtaja, mutta kaksi vuotta yliopiston käytävillä, luentosaleissa, keskusteluissa muiden ja itsensä kanssa muutti ajatukset ja tarina jatkuu näin.....

New Focus Oy

New Focus Oy on v. 2006 perustettu yritys, joka on keskittynyt organisaatioiden kehittämiseen käyttäen apuna valmennuksia ja kehitysprojekteja. Sen asiakkaina ovat niin kymmenien tuhansien kuin yhdenkin ihmisen organisaatiot ympäri Suomen.

New Focus Oy ja organisaatioiden kehittäminen

Kehitysprojektien vetämisessä punaisena lankana on kohdeorganisaation henkilöstön, aina ylintä johtoa myöten, sitouttaminen, motivoiminen ja osallistaminen kulloiseenkin projektiin. Niinpä jo kehitysprojektin suunnitteluvaiheeseen otetaan tiiviisti mukaan organisaation henkilöstö.

New Focus Oy ja valmennukset

Valmennuksissa keskitytään sekä käytännönläheisyyteen antamalla runsaasti käytännön esimerkkejä että oppimiseen yhdessä keskustelemalla ja tekemällä. Valmennuksiin liittyy aina etukäteis- ja jälkitehtävät ja mahdollisesti vielä välitehtävät. Oppimisen tehostamiseksi käytetään  myös erilaisia toiminnallisen oppimisen menetelmiä. 

 

 

 

 

 

 

Leena Manninen
Toimitusjohtaja
Insinööri, KTM
HHJ

Leenan tarina

Leena Manninen

Copyright © New Focus Oy