New Focus Oy valmentaa...

 

...koko henkilöstöä

 • Ajanhallinnan temppurata ®
 • ajanhallinta
 • ongelmanratkaisumenetelmät
 • palaute
 • palaveritaidot
 • räätälöidyt valmennukset

....johtajia ja esimiehiä

 • ajanhallinta
 • esimiehen muutosviestintä
 • esimiesviestintä
 • esimiestyön perusasiat
 • henkilökohtainen esimiesvalmennus / johtajavalmennus
 • johtoryhmätyöskentelyn perusasiat
 • kehityskeskustelut
 • kehitysprojektien suunnittelu ja johtaminen
 • muutosjohtaminen
 • palaute
 • palaverien läpivienti
 • strategiatyön perusasiat
 • räätälöidyt valmennukset

Copyright © New Focus Oy