New Focus Oy valmentaa...

 

...koko henkilöstöä

 • Ajanhallinnan temppurata ®
 • ajanhallinta
 • ongelmanratkaisumenetelmät
 • palaute
 • palaveritaidot
 • pelisäännöt työpaikalla
 • projektien läpivienti
 • sisäinen viestintä
 • työturvallisuuskortti
 • työyhteisötaidot
 • räätälöidyt valmennukset

....johtajia ja esimiehiä

 • ajanhallinta
 • esimiehen muutosviestintä
 • esimiestyön perusasiat
 • esimiestyön haastavat tilanteet
 • esimiesviestintä
 • hallitustyöskentelyn perusasiat
 • henkilökohtainen esimiesvalmennus
 • ikäjohtaminen
 • johtoryhmätyöskentelyn perusasiat
 • kehityskeskustelut
 • lean
 • muutosjohtaminen
 • palaute
 • palaverien läpivienti
 • palkitseminen
 • perehdyttäminen ja työnopastus
 • projektijohtaminen
 • strategiatyöskentelyn perusasiat
 • työmotivaatio
 • työturvallisuus esimiehen näkökulmasta
 • räätälöidyt valmennukset

Copyright © New Focus Oy