New Focus Oy ja palautteen tutkimus

New Focus Oy:n tutkimustyötä tekee yrityksen toimitusjohtaja Leena Manninen. Hänen tutkimusaiheensa on palaute, jota hän on tutkinut jo vuodesta 2003. Hän kiinnostui aiheesta Jyväskylän yliopistossa opiskellessaan, joka johti kandidaatin -tutkielman kautta pro gradu -tutkielman tekemiseen ja oman teoreettisen mallin luomiseen alaisen palautteesta esimiehelleen. Eikä Mannisen kiinnostus aiheeseen ole vieläkään sammunut, sillä hän tekee tällä hetkellä aiheesta väitöskirjaa.

Sekä kandidaatin -tutkielmassa että pro gradu -tutkielmassa Manninen keskittyi alhaalta ylöspäin menevään palautteeseen eli alaisen (nykyään on hiukan parempi termi olemassa eli johdettava) palautteeseen esimiehelleen, sillä aivan yhtä tärkeää on esimiehen saada palautetta johdettavaltaan kuin johdettavan esimieheltään. Palautehan on olennainen osa ihmisen kehittymisprosessia työssään. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että palaute vaikuttaa työilmapiiriin, työtyytyväisyyteen, työpaikan avoimuuteen jne.

Organisaatioiden palautekulttuurissa on usein kehitettävää, sillä esim. korjaavaa palautetta ollaan totuttu antamaan, mutta antotavassa on useinkin puutteita. Myöskään myönteisen palautteen antaminen ei ole ongelmatonta, sillä sen antamista ei mielletä kovin tärkeäksi. Ajatellaan, että, jos ei mitään palautetta anneta, niin kaikki on hyvin....Palautteen vastaanottamisessa ilmenee myöskin usein puutteita. Siitä saattaa aiheutua, että johdettavien palautteen pelko kasvaa liian suureksi ja palaute esimiehelle jää kokonaan antamatta.

Leena Manninen valmentaa tästä tärkeästä aiheesta sekä johdettavia että heidän esimiehiään antaen konkreettisia ohjeita ja neuvoja sekä palautteen antamisesta että sen vastaanottamisesta. Tavoitteena on, että jonain päivänä palautteesta tulisi luonteva ja arkipäiväinen asia jokaisessa organisaatiossa.

Copyright (c) New Focus Oy