Julkiset referenssit

Kuvaketta / alleviivattua organisaation nimeä  klikkaamalla pääset ko. organisaation nettisivustolle.

 

1. Teollisuus

Suolahden vaneritehtaat

Punkaharjun tehtaat


Case-esimerkki:
New Focus Oy:n toimitusjohtaja Leena Manninen on ollut kouluttamassa Fazer Leipomot Oy:n esimiehiä heidän suorittaessaan elintarviketekniikan erikoisammattitutkintoa.

Case-esimerkki:

Leena on kouluttajana positiivinen ja vahvasti läsnä. Hänellä on kyky tehdä asioista helposti lähestyttäviä, mukautuen kuulijakuntaan ja tilanteeseen. Leena vie valmennusta eteenpäin hyvin aiheessa pitäytyen ja karsien turhat rönsyilyt. Energinen ja kuulijat positiivisesti haastava kouluttaja.2. Kaupungit, kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat

Case-esimerkki:
Leena Manninen toimi asiantuntijana ja valmentajana esimiehillemme järjestämässämme viestintäkoulutuksessa. Leena oli kouluttajana mukaansatempaava ja persoonallinen. Käytännön esimerkit ja yhteistoiminnalliset harjoitukset haastoivat osallistujat laittamaan itsensä likoon. Päivän "lentokorkeus" oli myös säädetty sopivaksi esimiehille, eikä itsestäänselvyyksien läpikäyntiin tuhrattu aikaa. Koulutuksen jälkeen monet osallistujista kommentoivat päivän herättäneet ajatuksia, joita on voinut soveltaa myös arjessa.
-Oulunkaaren kuntayhtymä-3. Kaupunkien, kuntien ja valtion organisaatiot

-Niiralan Kulma Oy-

-Pohjois-Savon pelastuslaitos-

-Sisä-Suomen maistraatti-

4. Kauppakamarit, koulutusorganisaatiot

-Turun kauppakamari-

Case-esimerkki:
Leena Manninen on kouluttanut meillä esim. seuraavia ryhmiä: Tekniikan erikoisammattitutkinto TEAT ( mm. saha- ja vaneriala), Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto EAT, Työnjohtokoulutus (mm. kone- ja metalliala sekä autoala), räätälöidyt valmennukset (mm. laboratorioala). Koulutuksien aiheina ovat olleet esim. työturvallisuus, turvallisuusjohtaminen, prosessit, toiminnanohjausjärjestelmät ja mittarit, toiminnan ohjaus, projektityöskentelyn perusperiaatteet, ajankäytön hallinta, kokouskäytännöt, esimiestaidot, kunnossapito, laadun kehittäminen, työhyvinvointi, perehdyttäminen ja työnopastus, muutosjohtaminen, palaute, yrityksen kannattavuus ja kustannushallinta, ongelmanratkaisu ja luovuus, esiintymistaito, yrityksen liiketoimintaympäristö, toimintajärjestelmät, viestintä ja vuorovaikutus, ryhmän yhteistyö ja kehittyminen, esimiesviestintä sekä tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen kehittäminen..
-AEL Oy-5. Pankit, tilintarkastus, tilitoimistot6. Terveys7. Ravintolat, kauppa8. Erikoisalat

Copyright © New Focus Oy