New Focus Oy ja organisaatioiden kehittäminen

  Kehittämiskohteita ovat esimerkiksi:
 • organisaatiomuutos
 • strategian jalkauttaminen
 • työtehtävien, työnkuvien ja tavan tehdä työtä - uudelleen organisointi
 • ryhmän / tiimin toiminta
 • henkilöstön osaaminen
 • esimiestyö
 • tilaus-toimitus -ketju
 • materiaalivirrat
 • prosessikaavioiden laatiminen/päivittäminen

New Focus Oy suunnittelee yhdessä organisaation edustajien kanssa kehitysprojekteja ja johtaa ne loppuun asti laaditun suunnitelman mukaisesti.

New Focus Oy tulee vetämään myös organisaatioiden itsensä suunnittelemia kehitysprojekteja, jotka ovat jostain syystä jääneet kesken tai peräti lähtökuoppiin...

Myös organisaatiossa pidettävien kehityspäivien suunnittelussa auttaminen ja niiden läpivienti on mahdollista samoin kuin organisaation kehittämissuunnitelman laatiminen ja läpivienti organisaatiossa tehdyn ilmapiirikyselyn tulosten pohjalta.

New Focus Oy tekee organisaatioille räätälöityjä analyyyseja, jotka liittyvät esim. esimiestyön, prosessien, asiakaspalvelun ja ylipäänsä työn sujuvuuden kehittämiseen.

 

 

  Copyright © New Focus Oy