New Focus Oy kehittää organisaatioita...

 

...kehitysprojektien avulla

  Kehittämiskohteina voi olla esimerkiksi:
 • organisaatiomuutos
 • organisaatiokulttuuri
 • lean
 • sisäinen viestintä
 • henkilöstön työhyvinvointi
 • esimiestoiminnan kehittäminen
 • tilaus-toimitus ketju
 • materiaalivirrat
 • tuotannonsuunnittelu
 • prosessikaavioiden laatiminen/päivittäminen

...jotenkin muuten

New Focus Oy tulee esim. vetämään organisaatioiden jo aiemmin suunnittelemia kehityspäiviä tai kehitysprojekteja sekä auttaa laatimaan organisaation kehittämissuunnitelman jo suoritetun ilmapiirikyselyn tulosten perusteella.

New Focus Oy tekee organisaatioille räätälöityjä analyyyseja, jotka liittyvät esim. esimiestyön, prosessien, asiakaspalvelun ja ylipäänsä työn sujuvuuden kehittämiseen.

...konsultoimalla

 

 

  Copyright © New Focus Oy